::Teman Bersama::

Rabu, 13 Februari 2008

Majlis Ilmu: Tanpanya, Manusia Hilang Puncaبسم الله الرحمن الرحيم

Majlis Ilmu: Satu Pengenalan Kepada al-Habib Umar bin Hafiz dan
Sheikhna Sidi Rohimuddin

almukminun

06 Safar 1429


SUBHANALLAH, ALHAMDULILLAH sebagaimana yang diketahui, INSYAALLAH kita khususnya di Malaysia berkesempatan untuk bersama-sama di dalam majlis-majlis ilmu bersama dengan ulama besar dari Tarim, Hadramaut Yaman.

Ulama tersebut ialah al-Da’ie illaLlah al-Musnid al-Haafidz al-Murabbi al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidz bin Asy-Syeikh Abu Bakar bin Salim al-Husaini al-Hadrami, pengasas Maahad Darul Musthafa, Tarim, Hadramaut, Yaman.


Habib 'Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidz bin Abdullah bin Abu Bakar bin 'Aydrus bin 'Umar bin 'Aydrus bin 'Umar bin Abu Bakar bin 'Aydrus bin al-Husain bin Syaikh Abu Bakar bin Salim adalah seorang ulama dan da`ie dari Kota Tarim, Hadhramaut.


Beliau dilahirkan sebelum fajar hari Isnin, 4 Muharram 1383 H bersamaan 27 Mei 1963M di Kota Tarim. Di kota yang berkat inilah beliau membesar dan menerima didikan agama serta menghafal kitab suci al-Quran dalam keluarga yang terkenal iman, ilmu dan akhlak yang luhur.


Guru pertamanya sudah tentu ayahanda beliau iaitu Habib Muhammad bin Salim yang juga merupakan mufti Kota Tarim al-Ghanna itu.


Selain ayahandanya, beliau juga menuntut ilmu dengan ramai ulama antaranya dengan al-Habib al-Munshib Ahmad bin 'Ali bin asy-Syaikh Abu Bakar, al-Habib 'Abdullah bin Syaikh al-'Aydrus, al-Muarrikh al-Bahhaatsah al-Habib 'Abdullah bin Hasan BalFaqih, al-Muarrikh al-Lughawi al-Habib 'Umar bin 'Alwi al-Kaaf, asy-Syaikh al-Mufti Fadhal bin 'Abdur Rahman BaFadhal, asy-Syaikh Tawfiq Aman dan kepada saudara kandungnya al-Habib 'Ali al-Masyhur bin Muhammad bin Salim.


Selain daripada para ulama Tarim, beliau juga menuntut ilmu dan ijazah daripada ramai lagi ulama di luar kota tersebut seperti di Kota Syihr, al-Baidha` dan juga al-Haramain. Antaranya beliau menuntut ilmu dan menerima ijazah daripada al-Habib Muhammad bin 'Abdullah al-Hadhar, al-Habib Zain bin Ibrahim BinSumaith, al-Habib al-Musnid Ibrahim bin 'Umar bin 'Aqil, al-Habib 'Abdul Qadir bin as-Saqqaf, al-Habib Ahmad Masyhur bin Taha al-Haddad, al-Habib Abu Bakar al-Aththas bin 'Abdullah al-Habsyi dan asy-Syaikh al-Musnid Muhammad Isa al-Fadani.


Sekembalinya ke Kota Tarim, beliau mengasaskan Rubath Darul Musthofa pada tahun 1414H / 1994M dengan tiga matlamat:

(1) mengajar ilmu agama secara bertalaqqi dan menerimanya daripada ahlinya yang bersanad;

(2) mentazkiah diri dan memperbaikkan akhlak; dan

(3) menyebarkan ilmu yang bermanfaat serta berdakwah menyeru kepada Allah s.w.t. Selain terkenal sebagai ulama dan da`ie, beliau juga merupakan seorang penyair yang mahir. Antara karangannya yang terkenal dan tersebar ke seluruh pelusuk dunia ialah kitab mawlidnya "adh-Dhiya-ul-Lami'".


Begitu juga dengan kehadiran Sheikhna Sidi Rohimuddin (Khalifah Sheikuna Sidi Al-Habib Yusuf Al-Hasani). Beliau merupakan antara ulama' muda yang disegani di Indonesia. Beliau lahir pada 8/10/1965 di Bakasi, Indonesia.


Mendapat pendidikan awal di Pesantren Cirebon Jawa Barat kemudian di Pesantren Lirboyo Jawa tengah seterusnya melanjutkan pelajaran ke Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta.


Setelah itu, beliau pergi menyambung pelajaran beliau ke Universiti Al-Azhar di Mesir, dalam bidang Bahasa Arab. Beliau juga sempat mengambil ijazah ammah dalam riwayat sanad hadis dan thabat dari Musnid Dunya Sheikh Muhammad Yasin Al-Fadani.


Beliau merupakan antara tenaga pengajar di Dar Hasani di Mesir, merangkap pengetua dan khalifah kepada Sheikhna sidi Yusuf Al-Hasani bagi tarikah As-Syazuliyah Ad-Darqowiyah.


Di samping itu, beliau juga giat memberi ta'lim kepada anak-anak Malaysia dan Indonesia yang menuntut di Mesir, di rumah-rumah dan di tempat-tempat organisasi mereka.


Di Indonesia juga, belilau sering menjadi tenaga pengajar jemputan di pelbagai pesentren dan organisasi, di samping juga merupakan antara tenaga pengajar di Ma'ahad Az-Zein di Bogor (tempat penggajian Sheikh Nuruddin Al-Banjari).


Kehadiran mualimin ke bumi Malaysia ini, harus disambut dengan rasa gembira juga syukur. Di beri kesempatan untuk kita sama-sama merasai sentuhan ilmiah dari tutur kata alimin. Kadangkala hati-hati kita ini telah lama tidak terisi dengan mutiara ilmi. Sehingga mengakibatkan bencana berupa dosa-dosa kecil yang dilakukan tanpa sengaja atau tiada merasa akan apa-apa.


Ruang untuk berhijrah dalam mencari ilmu keagamaan ini dengan “membawa” diri ke maahad-maahd nun terletak di kejauhan amat jarang dimiliki. Maka, dengan rahmah dan kasih sayang ALLAH SWT, diberikan kita peluang dengan mendampingi para ulama yang berpusat di serata jazirah fana ini berziarah ke bumi Malaysia.


Timbul persoalan sedang dahulu, pencinta ilmu atau para pelajarlah yang mencari-cari guru mursyid, ulama-ulama dengan berbekal usaha fisabilillah wa illa ALLAH. Maka, apabila ziarah para muallimin ini kita kesampingkan dengan sangkaan ada ruang pada kali kedua, apa lagi yang tinggal, andai kesempatan ini hadir buat kali terakhir.


Hari ini dalam esak tangis gejala sosial yang bersepah dan melata, ramai di kalangan kita yang berkeluh kesah dengan kebimbangan generasi pewaris kepada kepimpinan negara. Pelbagai seminar dan perbincangan dilaksanakan dalam mencari titik penyudah kepada permasalahan umat ini.


Namun, ajakkan kembali kepada agama hanya tinggal slogan retorik, dimainkan tanpa henti tanpa ada usaha kepada penambahbaikkan yang konkrit.


Maka, bersesuaian dengan “memugar budaya ilmu”,menuntut ilmu dari yang faqih, seeloknya dan sama-sama kita manfaatkan masa dan kelapangan yang dimiliki dalam mau’du yang julung kali diadakan bagi mengisi hati-hati kita ini dengan mendekatkan diri kepada ulama-ulama yang masih berbaki di bumi yang sementara ini.


Menghadirkan diri tuan-tuan dalam menambah keilmuan dengan mendengar dan menghadirkan hati khusus kerana ALLAH SWT. Agar pada pengakhiran kehidupan ini di kira ia sebagai satu amalan.


Tersebut di dalam kitab Irsyad-ul ‘Ibad oleh asy-Syaikh Utsman bin Shihabuddin al-Funtiani
رحمه الله تعالى , pada halaman 4: Bersabda Nabi صلى الله عليه وسلم:

عليكم بمجالسة العلماء واستماع كلام الحكماء فإن الله تعالى يحيى القلب الميت بنور الجكمة كما يحيى الارض الميتة بماء المطر


Yakni [artinya] lazim atas kamu dengan bersama duduk [bersama] ulama’ yang berbuat ‘amal dengan ‘ilmunya dan menuntut mendengar perkataan auliya Allah yang mempunyai ilmu haqiqat, maka bahwasanya Allah Ta’ala menghidupkan Ia akan hati yang mati dengan nur hikmah, (berkata qaum [sufi] seorang berhimpun bersama-sama ahlullah mendapat ia kelakuan yang mulia dan lagi sebenar memberi manfaat dengan berhimpun bersama-sama mereka itu terlebih memberi manfaat daripada lafaz lidah) maka bahwasanya Allah menghidupkan Ia akan hati yang buta dengan nur ilmu yang memberi manfaat seperti menghidupkan Ia akan bumi yang mati dengan air hujan.


Asy-Syaikh Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantani
رحمه الله تعالى, di dalam kitabnya Nasha-ihul Ibad fi bayani al-Faadzi al-Munabbihaat 'alal Isti'daadi Li Yaumil Ma'adi pada halaman 4, beliau telah memberi penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan:

-Ulama’ ialah orang-orang ‘alim yang mengamalkan ilmunya

-Hukama’ ialah orang-orang yang mengetahui/mengenal zat Allah Ta’ala, yang betul dan tepat dalam perkataan dan perbuatan mereka.

-Hikmah itu adalah ilmu yang memberi manfaat


Seterusnya asy-Syaikh Nawawi al-Bantani رحمه الله تعالى mengklasifikasikan ulama’ itu kepada 3 bahagian:

-Ulama’ yang ‘alim tentang hukum-hakam, mereka adalah ashhab al-fatwa, yakni mempunyai hak untuk memberi fatwa

-Ulama yang ‘alim [ma'rifat] akan dzat Allah sahaja. Mereka ini adalah golongan hukama. Bergaul, berdamping dengan mereka menjadikan akhlaq terdidik, kerana dari hati mereka bersinar cahaya ma’rifatullah dan terbit dari sirr mereka cahaya keagungan Allah.

-Dan ulama yang memiliki kedua-dua shifat diatas, mereka itu kubara’. Maka bergaul dengan ahlullah mendatangkan ahwal yang mulia. Lirikan mereka lebih mendatangkan manfaat dari daripada ucapan mereka. Dan barangsiapa yang lirikannya memberi manfaat kepadamu, maka bermanfaatlah kata-katanya, dan barangsiapa yang lirikannya tidak memberi manfaat kepadamu, maka kata-katanya tidak akan mendatangkan manfaat.


Selanjutnya asy-Syaikh Nawawi al-Bantani رحمه الله تعالى عنه membawakan sepotong hadits:

سيأتي زمان أمتي يفرون من العلماء والفقهاء فيبتليهم الله بثلاث بليات: أولاها يرفع الله البركة من كسبهم، والثانية يسلط الله تعالى عليهم سلطان ظالما، والثالثة يخرجون من الدنيا بغير ايمان


Artinya: Akan datang satu zaman atas umatku dimana mereka lari [menjauhkan diri] daripada [ajaran dan nasihat] ulama' dan fuqaha', maka [akibatnya] Allah Ta’ala menimpakan tiga (3) bencana atas mereka iaitu yang pertama, Allah mengangkat (menghilangkan) keberkatan dari usaha mereka, kedua, dikuasakan penguasa yang dzalim atas mereka dan ketiga, mereka keluar dari dunia [mati] tanpa membawa iman.


[Kitab Irsyad-ul ‘Ibad oleh ash-Shaikh Utsman bin Shihabuddin al-Funtiani رحمه الله تعالى adalah merupakan sebuah kitab terjemahan dari kitab al-Munabbihat 'alal Isti'dat li Yaumil Ma'ad oleh Ahmad ibn Hajar al-Asqolaani رحمه الله تعالى . Kitab al-Munabbihat 'alal Isti'dat li Yaumil Ma'ad juga telah diberi syarah oleh ash-Shaikh Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantani رحمه الله تعالى (yang digelar oleh ash-Shaikh Ahmad bin Muhammad Zain al-Fathani رحمه الله تعالى sebagai Imam Nawawi ats-Tsani, ertinya Imam Nawawi Yang Kedua) didalam kitabnya Nasha-ihul `Ibad.][Ustaz Abu Zahrah]


Wallahu’alam

"وصلى اللّه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم"

almukminun

http://www.almukminun.blogspot.com/

06 Safar 1429

Tiada ulasan: