::Teman Bersama::

Rabu, 25 Jun 2008

CIRI-CIRI GOLONGAN SALAFIYYAH WAHHABIYYAH :

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ

JAUHILAH GOLONGAN SALAFIYYAH WAHHABIYYAH


CIRI-CIRI GOLONGAN SALAFIYYAH WAHHABIYYAH :AQIDAH

1.Membahagikan Tawhid kepada 3 Kategori

(i)Tawhid Rububiyyah: Dengan tawhid ini, mereka mengatakan bahawa kaum musyrik Mekah dan orang-orang kafir juga mempunyai tawhid.


(ii)Tawhid Uluhiyyah: Dengan tawhid ini, mereka menafikan tawhid umat Islam yang bertawassul, beristigathah dan bertabarruk sedangkan ketiga-tiga perkara tersebut diterima oleh majoriti ulama’ Islam khasnya ulama’ empat mazhab.


(iii)Tawhid Asma’ dan Sifat: Tawhid versi mereka ini boleh menjerumuskan seseorang ke lembah tashbih dan tajsim

i.Menterjemahkan istawa sebagai bersemayam/bersila


ii.Merterjemahkan yad sebagai tangan


iii.Menterjemahkan wajh sebagai muka


iv.Menisbahkan jihah (arah) kepada Allah (arah atas – jihah ‘ulya)


v.Menterjemah janb sebagai lambung/rusuk


vi.Menterjemah nuzul sebagai turun dengan zat


vii.Menterjemah saq sebagai betis


viii.Menterjemah asabi’ sebagai jari-jari, dll


ix.Menyatakan bahawa Allah SWT mempunyai "surah" atau rupa [
Terbaru]


x.Menambah bi zatihi haqiqatan [dengan zat secara hakikat] di akhir setiap ayat-ayat mutashabihat

2.Tafwidh yang digembar-gemburkan oleh mereka adalah bersalahan dengan tafwidh yang dipegang oleh ulama’ Asha’irah.

3.Memahami ayat-ayat mutashabihat secara zahir tanpa huraian terperinci dari ulama’ mu’tabar


4.Menolak Asha’irah dan Maturidiyyah yang merupakan majoriti ulama’ Islam dalam perkara Aqidah


5.Sering mengkrititik Asha’irah bahkan sehingga mengkafirkan Asha’irah.

6.Menyamakan Ashai’rah dengan Mu’tazilah dan Jahmiyyah atau Mua’ththilah dalam perkara mutashabihat.


7.Menolak dan menganggap pengajian sifat 20 sebagai satu konsep yang bersumberkan falsafah Yunani dan Greek.


8.Berselindung di sebalik mazhab Salaf.


9.Golongan mereka ini dikenali sebagai al-Hashawiyyah, al-Mushabbihah, al-Mujassimah atau al-Jahwiyyah dikalangan ulama’ Ahli Sunnah wal Jama’ah.


10.Sering menjaja kononnya Abu Hasan Al-Ash’ari telah kembali ke mazhab Salaf setelah bertaubat dari mazhab Asha’irah.


11.Mendakwa kononnya ulama’ Asha’irah tidak betul-betul memahami fahaman Abu Hasan al-Asha’ri.


12.Menolak ta’wil dalam bab Mutashabihat.


13.Sering mendakwa bahawa ramai umat Islam telah jatuh ke kancah syirik.


14.Mendakwa bahawa amalan memuliakan Rasulullah SAW boleh membawa kepada syirik.


15.Tidak mengambil berat kesan-kesan sejarah para anbiya’, ulama’ dan solihin dengan dakwaan menghindari syirik.


16.Kefahaman yang salah berkenaan syirik sehingga mudah menghukum orang sebagai membuat amalan syirik.


17.Menolak tawassul, tabarruk dan istighathah dengan para anbiya’ serta solihin.


18.Mengganggap tawassul, tabarruk dan istighathah sebagai sebagai cabang-cabang syirik.


19.Memandang remeh karamah para awliya’.


20. Menyatakan bahawa ibu bapa dan datuk Rasulullah SAW tidak terselamat dari azab api neraka.


21. Mengharamkan mengucap "radiallahu anha" bagi ibu Rasulullah SAW, Sayyidatuna Aminah.


SIKAP


1.Sering membid’ahkan amalan umat Islam bahkan sampai ke tahap mengkafirkan mereka.


2.Mengganggap diri sebagai mujtahid atau berlagak sepertinya (walaupun tidak layak).


3.Sering mengambil hukum secara langsung dari al-Quran dan hadis (walaupun tidak layak).


4.Sering memperlekehkan ulama’ pondok dan golongan agama yang lain.


5.Ayat-ayat al-Quran dan Hadis yang ditujukan kepada orang kafir sering ditafsir ke atas orang Islam.


6.Memaksa orang lain berpegang dengan pendapat mereka walaupun pendapat itu shazz (janggal).


ULUM HADIS

1.Menolak beramal dengan hadis dhoif.


2.Penilaian hadis yang tidak sama dengan ulama’ hadis yang lain.


3.Mengagungkan Nasiruddin al-Albani di dalam bidang ini [
walaupun beliau tidak mempunyai sanad bagi menyatakan siapakah guru-guru beliau dalam bidang hadis. Bahkan umum mengetahui bahawa beliau tidak mempunyai guru dalam bidang hadis dan diketahui bahawa beliau belajar hadis secara sendiri dan ilmu jarh dan ta’dil beliau adalah mengikut Imam al-Dhahabi].


4.Sering menganggap hadis dhoif sebagai hadis mawdhu’ [mereka melonggokkan hadis dhoif dan palsu di dalam satu kitab atau bab seolah-olah kedua-dua kategori hadis tersebut adalah sama]


5.Perbahasan hanya kepada sanad dan matan hadis, dan bukan pada makna hadis. Oleh kerana itu, perbincangan syawahid tidak diambil berat.


6.Perbincangan hanya terhad kepada riwayah dan bukan dirayah.


ULUM QURAN


1.Menganggap tajwid sebagai menyusahkan dan tidak perlu (Sebahagian Wahhabi Malaysia yang jahil)


FIQH


1.Menolak fahaman bermazhab kepada imam-imam yang empat; pada hakikatnya mereka bermazhab
“TANPA MAZHAB”


2.Mengadunkan amalan empat mazhab dan pendapat-pendapat lain sehingga membawa kepada talfiq yang haram


3.Memandang amalan bertaqlid sebagai bid’ah; kononnya mereka berittiba’


4.Sering mengungkit soal-soal khilafiyyah


5.Sering menggunakan dakwaan ijma’ ulama dalam masalah khilafiyyah


6.Sering bercanggah dengan ijma’ ulama’


7.Menganggap apa yang mereka amalkan adalah sunnah dan pendapat pihak lain adalah bid’ah


8.Sering mendakwa orang yang bermazhab sebagai ta’sub mazhab


9.Salah faham makna bid’ah yang menyebabkan mereka mudah membid’ahkan orang lain


10.Sering berhujah dengan al-tark, sedangkan al-tark bukanlah satu sumber hukum


11.Mempromosikan mazhab fiqh baru yang dinamakan sebagai Fiqh al-Taysir, Fiqh al-Dalil, Fiqh Musoffa, dll [yang jelas terkeluar daripada fiqh empat mazhab]


12.Sering mewar-warkan agar hukum ahkam fiqh dipermudahkan dengan menggunakan hadis “Yassiru wa la tunaffiru” sehingga menjadi lebih parah daripada tatabbu’ al-rukhas

13.Sering mengatakan bahawa fiqh empat mazhab telah ketinggalan zaman [Hebat kan?]


NAJIS


1. Sebahagian daripada mereka sering mempertikaikan dalil bagi kedudukan babi sebagai najis mughallazah

2. Menyatakan bahawa bulu babi itu tidak najis kerana tidak ada darah yang mengalir .


WUDHU’


1.Tidak menerima konsep air musta’mal
2.Bersentuhan lelaki dan perempuan tidak membatalkan wudhu’
3. Membasuh kedua belah telinga dengan air basuhan rambut dan tidak dengan air yang baru.


AZAN


1. Azan Juma’at sekali; azan kedua ditolak


SOLAT


1. Mempromosi “Sifat Solat Nabi SAW’, dengan alasan kononnya solat berdasarkan fiqh mazhab adalah bukan sifat solat Nabi SAW yang sebenar.


2.Menganggap lafaz usolli sebagai bid’ah.


3.Berdiri secara terkangkang.


4.Tidak membaca ‘Basmalah’ secara jahar.


5.Menggangkat tangan sewaktu takbir pada paras bahu.


6.Meletakkan tangan di atas dada sewaktu qiyam.


7. Menganggap perbezaan antara lelaki dan perempuan dalam solat sebagai perkara bid’ah (sebahagian Wahhabiyyah Malaysia yang jahil).


8.Menganggap qunut Subuh sebagai bid’ah.


9.Menggangap penambahan “wa bihamdihi” pada tasbih ruku’ dan sujud adalah bid’ah.


10.Menganggap menyapu muka selepas solat sebagai bid’ah.


11.Solat tarawih hanya 8 rakaat; yang lebih teruk lagi, mengatakan solat tarawih itu sebenarnya adalah solat malam (solatul-lail) seperti yang dibuat pada malam-malam biasa.


12.Zikir jahar di antara rakaat-rakaat solat tarawih dianggap bid’ah.


13.Tidak ada qadha’ bagi solat yang sengaja ditinggalkan.


14.Menganggap amalan bersalaman selepas solat adalah bid’ah.


15.Menggangap lafaz sayyiduna (taswid) dalam solat sebagai bid’ah.


16.Menggerak-gerakkan jari sewaktu tahiyyat awal dan akhir.


17.Boleh jama’ dan qasar walaupun kurang dari dua marhalah.


18.Memakai jubah dengan singkat yang melampau.


19.Menolak sembahyang sunat qabliyyah sebelum Jumaat

20.Menjamak solat sepanjang semester pengajian, kerana mereka berada di landasan Fisabilillah

DOA, ZIKIR DAN BACAAN AL-QURAN

1.Menggangap doa beramai-ramai selepas solat sebagai bid’ah.


2.Menganggap zikir dan wirid beramai-ramai selepas sembahyang atau pada bila-bila masa sebagai bid’ah.


3.Mengatakan bahawa membaca “Sodaqallahul-‘azim” selepas bacaan al-Quran adalah bid’ah.


4.Menyatakan bahawa doa, zikir dan selawat yang tidak ada dalam al-Quran dan Hadis sebagai bid’ah. Sebagai contoh mereka menolak Dala’il al-Khayrat, Selawat al-Syifa’, al-Munjiyah, al-Fatih, Nur al-Anwar, al-Taj, dll.


5.Menganggap amalan bacaan Yasin pada malam Jumaat sebagai bid’ah yang haram.


6.Mengatakan bahawa sedekah atau pahala tidak sampai kepada orang yang telah wafat.


7.Mengganggap penggunaan tasbih adalah bid’ah.


8.Mengganggap zikir dengan bilangan tertentu seperti 1000 (seribu), 10,000 (sepuluh ribu), dll sebagai bid’ah.


9.Menolak amalan ruqiyyah shar’iyyah dalam perubatan Islam seperti wafa’, azimat, dll.


10.Menolak zikir isim mufrad: Allah Allah.


11.Melihat bacaan Yasin pada malam nisfu Sya’ban sebagai bid’ah yang haram.


12.Sering menafikan dan mempertikaikan keistimewaan bulan Rajab dan Sya’ban.


13.Sering mengkritik kelebihan malam Nisfu Sya’ban.


14.Mengangkat tangan sewaktu berdoa’ adalah bid’ah.


15. Mempertikaikan kedudukan solat sunat tasbih.


PENGURUSAN JENAZAH DAN QUBUR

1. Menganggap amalan menziarahi maqam Rasulullah SAW, para anbiya’, awliya’, ulama’ dan solihin sebagai bid’ah dan solat tidak boleh dijama’ atau qasar dalam ziarah seperti ini.


2.Mengharamkan wanita menziarahi kubur.


3.Menganggap talqin sebagai bid’ah.


4.Mengganggap amalan tahlil dan bacaan Yasin bagi kenduri arwah sebagai bid’ah yang haram.


5.Tidak membaca doa’ selepas solat jenazah.


6.Sebahagian ulama’ mereka menyeru agar Maqam Rasulullah SAW dikeluarkan. dari masjid nabawi atas alasan menjauhkan umat Islam dari syirik


7.Menganggap kubur yang bersebelahan dengan masjid adalah bid’ah yang haram


8.Doa dan bacaan al-Quran di perkuburan dianggap sebagai bid’ah.


MUNAKAHAT


1. Talak tiga (3) dalam satu majlis adalah talak satu (1)


MAJLIS SAMBUTAN BERAMAI-RAMAI

1. Menolak sambutan Mawlid Nabi; bahkan menolak cuti sempena hari Mawlid Nabi; bahkan yang lebih teruk lagi menyamakan sambutan Mawlid Nabi dengan perayaan Kristian bagi nabi Isa a.s.


2.Menolak amalan marhaban


3.Menolak amalan barzanji.


4.Berdiri ketika bacaan mawlid adalah bid’ah


5.Menolak sambutan Ma’al Hijrah, Isra’ Mi’raj, dll.


HAJI DAN UMRAH

  1. Cuba mengalihkan "Maqam Ibrahim a.s." namun usaha tersebut telah dipatahkan oleh al-Marhum Sheikh Mutawalli Sha'rawi apabila beliau pergi bertemu dengan Raja Faisal ketika itu.


2. Menghilangkan tanda telaga zam-zam untuk dielak oleh orang yang bertawaf ketika bertawaf.


3. Mengubah tempat sa'ie di antara Sofa dan Marwah yang mendapat tentangan ulama' Islam dari seluruh dunia


PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

1.Ramai para professional menjadi ‘ustaz-ustaz’ mereka (di Malaysia)


2.Ulama’ yang sering menjadi rujukan mereka adalah:


a.IbnuTaymiyyah
b.Ibnual-Qayyim
c.MuhammadAbdulWahhab
d.SheikAbdulAzizIbnBazz
e.Nasiruddinal-Albani
f.SheikhSolehIbnUthaimin
g.SheikhSolehFawzanal-Fawzan


3. Sering mewar-warkan untuk kembali kepada al-Quran dan Hadis (tanpa menyebut para ulama’, sedangkan al-Quran dan Hadis sampai kepada umat Islam melalui para ulama’ dan para ulama’ jua yang memelihara al-Quran dan Hadis untuk umat ini)


4. Sering mengkritik Imam al-Ghazali dan kitab “Ihya’ Ulumiddin”


PENGKHIANATAN MEREKA KEPADA UMAT ISLAM

1. Bersepakat dengan Inggeris dalam menjatuhkan kerajaan Islam Turki Usmaniyyah


2. Melakukan perubahan kepada kitab-kitab turath yang tidak sehaluan dengan mereka


3. Ramai ulama’ dan umat Islam dibunuh sewaktu kebangkitan mereka


4. Memusnahkan sebahagian besar kesan-kesan sejarah Islam seperti tempat lahir Rasulullah saw, jannat al-Baqi’ dan al-Ma’la [makam para isteri Rasulullah SAW di Baqi’, Madinah dan Ma’la, Mekah], tempat lahir Sayyiduna Abu Bakr dll, dengan hujah perkara tersebut boleh membawa kepada syirik.


5. Di Malaysia, sebahagian mereka dahulu dikenali sebagai Kaum Muda atau Mudah [kerana hukum fiqh mereka yang mudah, ia merupakan bentuk ketaatan bercampur dengan kehendak hawa nafsu].


6. Antara nama/seruan yang pernah digunakan/dilaungkan oleh mereka di Malaysia dahulu ini ialah Ittiba’ Sunnah. Pihak Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan Kali Ke-14 yang bersidang pada 22-23 Oktober 1985 telah pun mengeluarkan fatwa menyatakan kesesatan ajaran Ittiba’ al-Sunnah ini.


TASAWWUF DAN TAREQAT


1.Sering mengkritik aliran Sufi dan kitab-kitab sufi yang mu’tabar


2.Sufiyyah dianggap sebagai terkesan dengan ajaran Budha dan Nasrani


3.Tidak dapat membezakan antara amalan sufi yang benar dan amalan bathiniyyah yang sesat

Perhatian:

Sebahagian daripada ciri-ciri di atas adalah perkara khilafiyyah. Namun sebahagiannya adalah bercanggah dengan ijma’ dan pendapat mu’tamad empat mazhab. Sebahagian yang lain adalah perkara yang sangat kritikal dalam masalah usul (pokok) dan patut dipandang dengan serius.Ini adalah sebahagian daripada ciri-ciri umum golongan Wahhabiyyah yang secara sedar atau tidak diamalkan dalam masyarakat kita. Sebahagian daripada ciri-ciri ini adalah disepakati di antara mereka dan sebahagiannya tidak disepakati oleh mereka.

Ini adalah kerana di dalam golongan Wahhabiyyah ada berbagai-bagai pendapat dan mazhab dalam berbagai peringkat. Apatah lagi apabila setiap tokoh Wahhabiyyah cuba berijtihad dan mengenengahkan pendapat masing-masing sehingga sebahagiannya terpesong terlalu jauh dari aliran Ahlus-Sunnah wal-Jama’ah.

Dinasihatkan agar Tuan-tuan mengusahakan keberadaan di pengajian-pengajian ilmu di kalangan ulama-ulama atau para ustaz yang tidak menyimpang daripada ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah bagi bersoal jawab dan mendapatkan kebenaran atas kekeliruan.

Wallahu A’lam.

"وصلى اللّه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم"

Almukminun

21 Jamadilakhir 1429H


http://almukminun.blogspot.com/

5 ulasan:

Awanama berkata...

salaam..
kamek sempat baca sikit nok awal2. apa maksud ktk nok tauhid terbahagi kpd 3 ya? sik boleh diterimak? tapi tauhid ya nakkah produk ijtihadi ulama' kontemporer sebab memandangkan umat nektok makin jauh dari islam. so, utk memahamkan sidak(maksud kamek, kita), wujudlah tauhid nok terbahagi 3 ya.
it's just a methodology.
Allah'alam

Awanama berkata...

وتقسيم التوحيد إلى ألوهية وربوبية هو من التقسيمات المُحدَثات التي لم تَرِد عن السلف الصالح، وأول من أحدثهـا -على ما هو المشهور- هو الشيخ ابن تيمية رحمه الله

Pembahagian tawhid kepada Uluhiyyah dan Rububiyyah adalah dari pembahagian yang baharu yang tiada datang daripada para salafus sholeh. Dan orang yang mula-mula mengadakan perkara baru ini - atas

apa yang masyhur - adalah Syaikh Ibnu Taimiyyah

mukhtasar kalamnya ialah pembahagian tawhid kepada Uluhiyyah dan Rububiyyah itu adalah satu pembahagian BID'AH.

Uluhiyyah dan Rububiyyah itu adalah berlaziman antara satu sama lain.

lihat lagi kalam mufti:والقول بأن توحيد الربوبية لا يكفي وحده في الإيمان هو قول مبتَدَعٌ مخالف لإجماع المسلمين قبل ابن تيمية،

pendapat yang mengatakan bahawa rububiyyah semata-mata tidak memadai bagi keimanan seseorang adalah pendapat mubtadi' ahli bid'ah yang menyalahi ijmak kaum muslimin sebelum Ibnu Taimiyyah.

Awanama berkata...

takkan buleh sesuka hati bahagikan tauhid sendiri..
tanpa ada ijmak ulama?
agama ni bukan ikul logik saudari.
betul ka ustaz?

Awanama berkata...

salam,

sy jumpa blog saudara dari sini: https://www.blogger.com/comment.g?blogID=2604769522930727037&postID=1552528144331952357. dan disini ada celaan kpd kitab Fiqh al-Sunnah (Tetapi ia adalah bukti kejahilan mutlak pengarangnya, dan ia tidak boleh dimaafkan.)kenapa fotonya berada dalam blog saudara?

Awanama berkata...

saya rasa kebanyakan mufti kerajaan ni bila berbicara jarang nak jujur dalam Agama bila melawan arus semasa,
al-maklumlah ribu setiap bulan.