Loading...

::Teman Bersama::

Rabu, 22 Oktober 2008

Puasa 6 hari di bulan Syawwal


Muqaddimah


الحمد لله الذي وفق أئمة في كل عصر لتحرير الأحكام، وفقه في دينه الطاهر من أراده من الأنام، وسلك ما شاء من عباده في الصراط المستقيم، فلا يحيد بفضله العظيم، عن دينه القويم، والصلاةُ والسلامُ على سيّدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد أشْرف المرسلين، وعلى آله وصحبه الطيّبين الطاهرين، أما بعدُ،

ِِِِ

Segala puji-pujian hanya bagi Allah, Yang tidak menjadikan haraj dan masyaqqah dalam agama, Yang mengutuskan para Nabi dan Rasul untuk menerangkan hukum hakam-Nya, Yang menzahirkan para ulama’ dan aimmah sebagai pengganti utusan-Nya, untuk menjadi pedoman menjalani kehidupan beragama.


Alhamdulillah, dengan izin Allah risalah kecil ini dapat disediakan. Ia ditulis sebagai memenuhi permintaan beberapa ikhwan yang mahukan jawapan kepada persoalan bolehkah puasa qadha’ Ramadhan disertakan (combined) dengan puasa sunnat 6 hari di bulan Syawwal. Memandangkan dengan memahaminya akan mendatangkan manfaat yang besar, maka risalah ringkas ini berusaha ditulis - walau pun al-Faqir bukanlah orang yang ahli dalam bidangnya - berpandukan beberapa kitab dan tulisan beberapa para ulama dan asatizah sebelum ini.


Perkara ini termasuk di dalam perkara khilaf di kalangan para ulama. Terdapat ulama yang membolehkannya dan terdapat juga yang sebaliknya. Masing-masing mempunyai hujah yang tersendiri. Justeru, ia membuka ruang kepada orang awam untuk beramal berdasarkan ijtihad para aimmah dan ulama mazhab dalam urusan hukum-hakam tertentu.


Adalah diharapkan agar para masyaikh dan ahlil ilmi dapat membetulkan kesalahan dan kekurangan yang terdapat di dalam risalah ini.


Semoga Allah menjadikan amalan ini ikhlas diterima di sisi-Nya, menganugerahkan ganjaran yang sebaiknya kepada para fuqaha’ dan alim ulama dan melimpahi keberkatan mereka dan kitab-kitab mereka dan menjadikan kita di kalangan hamba-hamba-Nya yang mahu beramal.


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

Al-Faqir,


Hamba Allah, Selangor.

7 Syawwal 1429H/ 7 Oktober 2008M.


Pendahuluan


Puasa 6 hari di bulan Syawwal adalah termasuk di dalam ibadah puasa Tathawwu’ (amalan ketaatan yang boleh mendekatkan diri kepada Allah). Kebanyakan ahlil ilmi mengatakan sunnat berpuasa 6 hari di bulan Syawwal termasuklah Ibn Abbas, Thaus, Sya’bi, Maimun bin Mahran, Ibn Mubarak, Imam Syafi’e, Imam Ahmad, Ishaq dan lain-lain[1].


Imam Nawawi mengatakan: Hadith ini (iaitu hadith Abu Ayyub al-Anshari di bawah) jelas menjadi dalil bagi mazhab Imam Syafi’e, Imam Ahmad, Daud dan ulama yang sependapat dengan mereka bahawa disunatkan berpuasa enam hari (di bulan Syawwal)[2].

Puasa ini seolah-olah seperti ucapan selamat jalan (taudi’an) kepada bulan Ramadhan dan boleh menampal (jabran) kecacatan yang mungkin berlaku dalam puasa fardhu tersebut[3].


Sesungguhnya puasa selama 6 hari di bulan Syawwal mengandungi pahala yang sangat besar sekali. Ini adalah berdasarkan hadith daripada Abu Ayyub al-Anshari, sesungguhnya Rasulullah bersabda:

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ

Mafhumnya:Barang siapa berpuasa Ramadhan kemudian mengikutinya dengan puasa 6 hari di bulan Syawwal, maka baginya pahala seumpama mengerjakan puasa sepanjang tahun[4].


Sebahagian ulama menafsirkan, mengerjakan puasa sepanjang tahun ini merujuk kepada ganjaran kebajikan yang ada pada puasa wajib di bulan Ramadhan dan puasa sunnat di bulan Syawwal ini. Ini lebih jelas disebutkan di dalam hadith daripada Thauban, daripada Rasulullah, sesungguhnya Baginda bersabda:


مَنْ صَامَ سِتَّةَ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ كَانَ تَمَامَ السَّنَةِ، مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشَرَ أَمْثَالُهَا


Mafhumnya: Barang siapa berpuasa enam hari selepas Eidul Fitri (Hari Raya Puasa), adalah (seolah-olah mencukupkan puasa) sepenuh tahun. Barang siapa yang melakukan satu kebajikan, maka baginya (digandakan) sepuluh kebajikan sepertinya[5].


Oleh kerana itu, puasa sebulan di bulan Ramadhan seolah-olah berpuasa 10 bulan (atau 300 hari kerana 30 hari x 10), dan puasa 6 hari Syawwal seolah-olah berpuasa 2 bulan (atau 60 hari kerana 6 hari x 10) yang menjadikan jumlahnya setahun (atau 360 hari dan setahun mengandungi 360 hari)[6].


Di dalam hadith lain daripada Ibn Umar berkata: Rasululullah bersabda:


مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَأَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ


Mafhumnya: Barang siapa berpuasa Ramadhan dan mengikutinya dengan puasa 6 hari di bulan Syawwal, keluarlah dosa-dosanya (sehingga dia menjadi bersih dari dosa) seperti hari dia dilahirkan oleh ibunya[7].


Waktu dan perlaksanaannya


Imam Nawawi berkata di dalam Syarah Muhazzab: Telah berkata Ashab kita (iaitu ulama’ Syafi’iyyah): Dan disunnatkan puasa enam Syawwal itu berturut-turut pada awal Syawwal dan jika dicerai-ceraikan dia (iaitu puasa itu) atau dita’khirkan (dilewatkan) dia daripada awal Syawwal nescaya harus[8].


Ibn Mubarak memilih awal bulan dan beliau mengatakan jika bercerai-cerai harus[9].


Afdhal


Imam Nawawi berkata di dalam Syarah Muslim: Telah berkata Ashab kita: Bermula yang afdhal bahawa puasa ia enam hari berturut-turut mengiringi hari fitrah (iaitu bermula dari 2 Syawwal)[10].


Qadha’ puasa dan puasa sunnat Syawwal


Mengqadha’kan puasa bulan Ramadhan adalah sesuatu yang wajib. Jika ia dilakukan secara berasingan (separated) dengan puasa sunnat Syawwal, maka ia jelas difahami akan bolehnya. Persoalan timbul apabila ia dilakukan sekali gus (combined) dengan puasa Syawwal dalam bulan Syawwal. Para ulama’ khilaf mengenainya.


1) Imam Syamsuddin al-Ramli[11] mengatakan:

ولو صام في شوال قضاء أو نذرا أو غيرهما أو في نحو يوم عاشوراء، حصل له ثواب تطوعها كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى تبعًا للبارزي والأصفوني والناشري والفقيه علي بن صالح الحضرامي وغيرهم، ولكن لا

يحصل له الثواب الكامل.


Maknanya: Dan jika seseorang berpuasa pada bulan Syawwal secara qadha’ atau nazar atau selain keduanya atau pada hari seumpama hari 'Asyura`, hasil baginya (dia mendapat) pahala puasa sunnat hari tersebut seperti mana telah difatwakan oleh ayahku (iaitu ayahanda Imam al-Ramli iaitu Imam Syihabuddin al-Ramli) kerana mengikut fatwa Imam al-Barazi, al-Ashfuni, al-Nasyiri, al-Faqih Ali bin Sholeh al-Hadhrami dan selain mereka, akan tetapi tidaklah hasil baginya pahala (puasa sunnat) yang sempurna[12].

Rumusan:

1- Jika puasa qadha’ atau nazar dilakukan pada bulan Syawwal atau hari Asyura, orang tersebut akan mendapat juga pahala puasa sunnat hari yang dia berpuasa itu (dia akan mendapat pahala puasa sunnat bulan Syawwal atau puasa hari Asyura).


2- Walau bagaimanapun, dia tidak akan mendapat pahala puasa sunnat yang sempurna.


Pendapat Imam Syaikh Ramli ini diikuti oleh ramai ulama termasuk ulama di dunia Melayu. Di sini, dinukilkan pendapat mengenainya seperti yang termaktub di dalam 3 kitab Jawi besar dalam fiqah di dunia Melayu yang menjadi rujukan oleh kitab-kitab fiqah lain.


2) Kitab Sabil al-Muhtadin (di alam Melayu dikenal dengan kitab Sabilal Muhtadin), karangan Al-Alim al-Allamah Syaikh Muhammad Arsyad al-Banjari. Beliau menulis:

(Soal) Jika seorang puasa qadha’ atau nazar atau lainnya di dalam bulan Syawwal, adakah hasil baginya puasa sunnat Syawwal atau tiada? (Jawab) Kata Syaikh Ramli di dalam Nihayah: Hasil baginya pahala sunnat Syawwal, jika tiada diqasadnya mengerjakan puasa sunnat Syawwal itu kemudiannya (selepasnya)[13]. Dan jika diqasadnya mengerjakan dia kemudian (selepas) daripada umpama qadha’ itu, maka tiadalah hasil baginya pahala sunnat Syawwal kerana diqasadnya akan yang demikian itu jadi sharif (pemalingan) daripada menghasilkan dia daripada puasa Syawwal, maka pada ketika itu hendaklah dikerjakannya puasa Syawwal itu kemudian daripada qadha’ umpamanya, jika ada lagi tinggal bulan Syawwal. Dan jika tiada, maka sunnat mengqadha’ dia pada bulan Zulqaedah[14].


Rumusan:


1- Jika dia puasa qadha’ atau nazar tanpa sebelumnya ada niat puasa sunnat Syawwal selepas puasa qadha’ atau nazar itu, dia akan mendapat pahala puasa sunnat Syawal. Jika dia ada niat seperti itu, maka dia tidak mendapat pahala sunnat Syawwal.


2- Oleh kerana jika dia sudah berniat berpuasa sunnat Syawwal selepas puasa qadha’, hendaklah dia berpuasa sunnat Syawwal tersebut dalam bulan Syawwal itu juga.


3- Jika bulan Syawwal sudah selesai, maka sunnat dia mengqadha’kan puasa sunnat Syawwal itu di bulan Zulqaedah.


2) Di dalam kitab
Bughyah al-Tullab li Murid Ma’rifah al-Ahkam bi al-Showab, Syaikh Daud bin Abdullah bin Idris al-Faththoni, beliau menulis:


(Dan jika ada) padanya puasa qadha’ atau nazar atau lainnya, maka jika ada niatnya hendak puasa sunnat Syawwal itu kemudian daripadanya, maka tiada hasil sunnat Syawwal serta qadha’ atau nazar itu. Dan jika tiada seperti ia niatkan serta qadha’ atau nazar, sunnat syawwal, hasillah pahala keduanya, atau tiada diniatkan puasa sunnat Syawwal serta qadha’ atau nazar itu, lepaslah tuntutannya, yakni tiada dituntut puasa sunnat Syawwal lagi. Demikianlah disebut pada Mudabaghi tempatnya. Hasilnya itu, jika tiada diniatkan puasa Syawwal itu kemudian daripada qadha’ atau nazar…[15]


Rumusan:


1- Jika dia ada berniat untuk berpuasa sunnat Syawwal selepas puasa qadha’ atau nazar, maka dia tidak mendapat mendapat pahala sunnat Syawwal, cuma mendapat pahala puasa qadha’ atau nazar sahaja.


2- Jika dia berniat puasa qadha’ atau nazar sahaja, maka dia mendapat pahala puasa kedua-duanya (pahala qadha’ atau nazar dan pahala puasa sunnat Syawwal).


3- Jika dia tidak berniat puasa sunnat Syawwal ketika melakukan puasa qadha’ atau nazar, maka dia tidak dituntut untuk menunaikan puasa sunnat Syawwal.


3) Kitab Al-Bahr al-Wafi wa al-Nahr al-Shafi, karangan Syaikh Muhammad bin Ismail Daud al-Fathoni. Beliau juga menukilkan pendapat Imam Ramli dalam tulisannya:


(Tanbih) Jika puasa ia di dalam bulan Syawwal itu akan puasa qadha’ atau puasa nazar atau lainnya, nescaya hasil baginya pahala sunnatnya atau puasa ia di dalam umpama hari 'Asyura` akan puasa qadha’ atau puasa nadzar atau lainnya nescaya hasil baginya pahala sunnatnya, seperti yang difatwa oleh Syaikh Ramli Kabir (yakni ayahanda Imam ar-Ramli) mengikut ia akan Syaikh Barazi dan Syaikh Ashfuni dan Syaikh Nasyiri dan al-Faqih Ali bin Shalih al-Hadhrami dan lainnya. Tetapi tidak hasil baginya pahala yang sempurna yang diperaturkan atas yang mathlub (yang dituntut dalam hadits)[16].


Rumusan:


1- Seperti rumusan pada qawl (pendapat) perkataan Imam Syamsuddin al-Ramli dalam Nihayah al-Muhtaj di atas.


Natijah:


Daripada perbincangan para ulama’ (di dalam kitab-kitab yang telah disebutkan di atas), dapat diambil panduan hukum iaitu:

Seseorang mendapat pahala puasa qadha’ dan pahala sunnat puasa 6 Syawwal walaupun tidak sempurna pahala sunnat puasa 6 itu, sama ada – semasa puasa itu – berniat qadha’ sahaja atau niat qadha’ serta sunnat puasa 6 sekali gus, dengan syarat dia tidak berniat terlebih dahulu untuk puasa 6 Syawwal selepas berpuasa qadha’ itu. Ini adalah pendapat Imam al-Barazi, al-Ashfuni, al-Nasyiri, al-Faqih Ali bin Sholeh al-Hadhrami, Imam Syihabuddin al-Ramli (Syaikh Ramli al-Kabir) dan anaknya Imam Syamsuddin al-Ramli (Syaikh Ramli al-Shaghir), termasuklah sekumpulan ulama mutakhir seperti Imam al-Khathib al-Syarbini, Syaikh Arsyad al-Banjari dan Syaikh Muhammad bin Ismail al-Fathoni dan lain-lain.

Penutup

Beberapa perkara yang boleh dinyatakan di dalam persoalan puasa qadha’ Ramadhan yang disertakan (combined) dengan puasa sunnat 6 hari di bulan Syawwal antaranya:

1) Ia adalah antara perkara khilaf di kalangan para ulama’.

2) Kebanyakan para ulama mengatakan seseorang mendapat pahala puasa qadha’ dan pahala sunnat puasa Syawwal dengan syarat dia tidak berniat terlebih dahulu untuk puasa 6 Syawwal selepas berpuasa qadha’ itu. Justeru, boleh menggabungkan puasa qadha’ dan puasa sunnat Syawwal sekali gus.

3) Terdapat juga sebahagian ulama yang berpendapat hanya mendapat pahala qadha’ sahaja dan tidak mendapat pahala sunnat 6, jika hanya berniat qadha’ dan tidak berniat puasa sunnat. Walau bagaimana pun, jika dia berniat qadha’ serta sunnat sekali gus, maka tidak sah dan tidak mendapat pahala untuk kedua-dua puasa tersebut. Ini adalah pendapat Imam Nawawi dan Imam Asnawi[17]. Ada juga ulama yang mengatakan dia hanya mendapat pahala qadha’, tidak mendapat pahala sunnat, melainkan jika ada niat puasa sunnat itu. Ini adalah pendapat Imam Ibnu Hajar al-Haitami[18].

4) Bagi pandangan al-Faqir- setelah merujuk kepada panduan pendapat para ulama dan masyaikh di dalam kitab dan perbincangan mereka-, jika bulan Syawwal masih panjang, adalah lebih baik menunaikan puasa qadha’ dahulu dan selepas itu menunaikan puasa 6. Ini adalah kerana mengikut kaedah: مَا أَكْثَرَ فِعْلاً أَكْثَرَ فَضْلاً (Apa-apa yang banyak dibuat, maka banyak pula fadhilatnya). Ia juga sebagai suatu ihthiyath (berhati-hati) memandangkan ada pendapat yang tidak membolehkan menyertakan sekali kedua-dua puasa ini. Jika bulan Syawwal sudah di penghujung, maka menggabungkan di antara puasa qadha’ dan sunnat Syawwal adalah baik. Wallahu a’lam.

4) Berusahalah bersama-sama agar kita tidak terlepas untuk menunaikan puasa 6 hari Syawal ini sebagai taqarrub (untuk menghampirkan diri kepada Allah) di samping ganjaran yang besar seperti yang disebut di dalam riwayat hadith.

والله أعلم بالصواب[1] Rujuk Lathaif al-Ma’arif fi ma li Mawasim al-‘Am min al-Wazhaif, Al-Imam al-Hafiz Zainuddin bin Rajab al-Hanbali, ta’liq Muhammad al-Iskandarani, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, Cetakan Kedua, 1416H/ 1996M, ms 209.


[2] Rujuk Syarah Shahih Muslim, Imam Nawawi, Bairut: Dar al-Qalam, 1987, 8/56.


[3] Rujuk Al-Nashaih al-Diniyyah wa al-Washaya al-Imaniyyah, Al-Imam al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad, tahzib wa taqdim, Syaikhuna, Al-Faqih Syaikh Muhammad Nuruddin Marbu al-Banjari al-Makki, Bogor: Al-Ma’had al-Ali li al-Tafaqquh fi al-Din, Cetakan Kedua, 1418H/ 1997M, ms 179.


[4] Diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab Al-Shiyam, Abu Daud dalam kitab Al-Shiyam,Tirmizi dalam kitab al-Shawm, Ibn Majah dalam kitab Al-Shiyam.


[5] Diriwayatkan Ibn Majah. Hadith ini disebut di dalam kitab Fadhail al-A’mal, Al-Hafiz Dhiyauddin, Muhammad bin Abd al-Wahid bin Ahmad al-Maqdisi, Madinah: Jam’iyyah al-Birr, 1412H, ms 42.


[6] Disebut oleh Imam Nawawi di dalam Syarah Muslim seperti yang dinukilkan oleh Syaikh Muhammad Idris al-Marbawi dalam Bahr al-Mazi Syarah bagi Mukhtasar Shahih al-Tirmizi, 5/127. Rujuk juga Bughyah al-Tullab li Murid Ma’rifah al-Ahkam bi al-Shawab, Syaikh Daud bin Abdullah bin Idris al-Fathoni, Dar al-Fikr, 2/128. Bilangan 360 hari di sini merujuk kepada hari dalam setahun tahun Hijriyyah, bukan Masahiyyah.


[7] Diriwayatkan oleh Tabrani di dalam Al-Awsat.


[8] Bahr al-Mazi, 5/127. Lihat juga Al-Shirat al-Mustaqim, Al-Alim Al-Allamah Syaikh Nuruddin Jilani bin Ali Hasanji bin Muhammad Humaid al-Raniri (kitab ini berada di tepi kitab Sabil al-Muhtadin), ms 138.


[9] Rujuk Bahr al-Mazi , 5/126.


[10] Rujuk Al-Iqna’ fi Hall Alfaz Abi Syuja’, Syaikh Muhammad Al-Syarbini al-Khatib, Fathoni: Matba’ah Ibn Halabi, t.t, 1/245, Bahr al-Mazi, 5/127, Matla’ al-Badrain wa Majma’ al-Bahrain, Syaikh Muhammad bin Ismail Daud al-Fathoni, Pulau Pinang: Percetakan al-Muarif, t.t, ms 65, Kifayah al-Muhtadi pada Menerangkan Cahaya Sulam al-Mubtadi, Syaikh Muhammad Nur bin Muhammad bin Ismail al-Fathoni, Thailand: Maktabah wa Matba’ah Muhammad al-Nahdi wa Awladih, 1351H, ms 162 dan Idaman Penuntut pada Menghuraikan Yang Kusut, Haji Abdul Ghani bin Haji Yahya, Penggal Pertama, 1983, ms 148.


[11] Beliau ialah salah seorang ulama besar dalam fiqh mazhab Syafi’e. Diberi gelaran Imam Syafi’e al-Shaghir (Imam Syafie kecil) kerana kedalaman dan kewibawaannya dalam ilmu pengetahuan. Kitabnya Nihayah al-Muhtaj dan Tuhfah al-Muhtaj sentiasa menjadi rujukan utama para ulama untuk mengetahui pendapat yang dipakai di dalam mazhab Syafi’e.


[12] Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj fi al-Fiqh 'ala Mazhab al-Imam al-Syafi'e, Syaikh Ramli, Egypt: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993, 3/208–209. Pendapat beliau disokong juga oleh Al-Imam Al-Khatib al-Syarbini (rujuk Mughni al-Muhtaj, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2/184).


[13] Umpamanya dia mengqasadkan (meniatkan) beberapa hari sebelum dia mengerjakan puasa qadha’: “Aku nak puasa qadha’ dulu. Lepas puasa qadha’ ini, aku akan puasa sunnat Syawwal 6 hari pula”. Jika dia berniat seperti itu, maka, dia tidak mendapat pahala puasa sunnat Syawwal 6 hari itu, jika dia menyertakan (combine) puasa qadha’ serta puasa sunnat Syawwal sekaligus kerana dia sudah berniat untuk melakukan puasa sunnat itu tidak sekali (separate) dengan puasa qadha’.


[14] Rujuk Sabil al-Muhtadin li al-Tafaqquh bi Amr al-Din, Al-Imam al-Allamah al-Syaikh Muhammad Ahmad bin Abdullah al-Banjari, Thailand: Maktabah wa Matba’ah Muhammad al-Nahdi wa Awladih, t.t, 2/160–161.


[15] Bughyah al-Tullab, Dar al-Fikr, 2/128.


[16] Rujuk Al-Bahr al-Wafi, kompilasi oleh Syaikhuna al-Marhum, Tuan Guru Haji Wan Muhammad Soghir bin Abdullah al-Riawi al-Fathoni, Kuala Lumpur: Khazanah Fathoniyyah, Cetakan Kedua, 2005, ms 376.


[17] Rujuk Fath al-Mu’in, Al-Alim al-Allaamah Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari.


[18] Rujuk I’anah al-Tholibin hasyiah bagi Fath al-Mu’in, Syaikh Abu Bakar Syatha al-Bakri al-Dimyathi, murid Syaikhul Islam, Syaikh Sayyid Ahmad Zaini Dahlan.


Al-Fadhil Ustaz Muhadir Bin Jol

Pensyarah UIAM

7 Syawal 1429H

Selasa, 21 Oktober 2008

Seputar Wacana Pemikiran: Sayyid Prof. Dr. Muhammad ibn Sayyid ‘Alawi al-Maliki al-Hasani al-Makki :Masjid Wilayah P KL

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن نصرهووالاه


Seputar Wacana Pemikiran: Sayyid Prof. Dr. Muhammad ibn Sayyid ‘Alawi ibn Sayyid ‘Abbas ibn Sayyid ‘Abdul ‘Aziz al-Maliki al-Hasani al-Makki al-Asy’ari asy-Syadzili.

Masjid Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

12 Syawal 1429H

ALHAMDULILLAH, pada 12 Syawal 1429h lalu dan bertempat di Masjid Wilayah Persekutuan, berlakunya satu peristiwa penting kepada para pencinta-pencinta baginda Rasulullah Sholallahu alaihi wassalam juga para ahlul bait keturunan baginda Nabi. Program Wacana ini telah dianjurkan secara bersama antara Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur JAWI , Yayasan Sofa, Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM dan Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia PKPIM. Majlis ini telah dirasmikan oleh Sohibus Samahah Dato’ Mufti Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Hj Wan Zahidi Wan Teh.

Dalam Majlis Wacana Pemikiran Al-Muhhaddith Sayyid Prof. Dr. Muhammad ibn Sayyid ‘Alawi ibn Sayyid ‘Abbas ibn Sayyid ‘Abdul ‘Aziz al-Maliki al-Hasani al-Makki al-Asy’ari asy-Syadzili. Telah diizinkan oleh ALLAH SWT untuk berkumpulnya sekitar pendukung-pendukung Ahlus Sunnah Wal Jamaah tidak kira dari pelbagai tingkat usia. Semuda-muda pelajar Sekolah Agama Persekutuan seperti SAMBEST, SMAKL juga dari penuntut-penuntut bakal hufaz dari Darul Quran.

Kemeriahan yang menimbulkan kegembiraan apabila melihatkan kerusi di dewan utama yang disediakan untuk 1500 hadirin penuh sehingga ada yang duduk di lantai. Tidak lupa juga suasana muhibbah dan berkenal-kenalan di kalangan saudara seakidah yang sejalan dengan landasan Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Bertemu sahabat-sahabat sebaris pengajian di Institusi Pengajian Pondok juga memberi ruang keceriaan tidak terungkap. Apatah lagi berkumpulnya para muallimin, Tuan-Tuan Guru Pondok dalam Majlis wangian syurga ini.

Sesi pembentangan pertama adalah daripada anaknda nya Sayyid Ahmad ibn Sayyid Prof. Dr. Muhammad ibn Sayyid ‘Alawi ibn Sayyid ‘Abbas ibn Sayyid ‘Abdul ‘Aziz al-Maliki al-Hasani al-Makki al-Asy’ari asy-Syadzili. Sayyid Prof. Dr. Muhammad ibn Sayyid ‘Alawi ibn Sayyid ‘Abbas ibn Sayyid ‘Abdul ‘Aziz al-Maliki al-Hasani al-Makki al-Asy’ari asy-Syadzili telah lahir di Makkah pada tahun 1365 H. Pendidikan pertamanya di Madrasah Al-Falah, Makkah, dimana ayah beliau Sayyid Alawi bin Abbas al Maliki merupakan guru agama di sekolah tersebut yang juga merangkap sebagai pengajar di halaqah di Haram Makki, dekat Bab As-salam.

Di sinilah pemikiran dan sumbangan Sayyid Muhammad ‘Alwi Al-Maliki dikupas dalam mengangkat ulama penuh barakah hasil pentarbiyyahan Nenda dan Ayahanda nya. Diceritakan oleh anakndanya Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad ‘Alwi Al-Maliki.

Bukanlah melalui penganjuran sebegini menampakkan ketaksuban kepada seorang tokoh. Tetapi lebih kepada mengenalkan jasa dan sumbangan tidak ternilai keturunan Ahlul Bayt ini kepada umum khusunya di kalangan anak muda yang kehausan tokoh-tokoh tauladan mutakhir. Dibandingkan dengan pengaruh media yang mengangongkan segala bentuk makhluk bertauladan kebaratan, ruang lingkup kehidupan yang diangkat pula adalah di kalangan contoh mungkar. Artis dan hiburan semacam didewakan, sehingga menjadi model wajib dicontohi.

Maka, dengan sedikit usaha daripada pihak JAWI (Pejabat Mufti WPKL), Yayasan Sofa, ABIM dan PKPIM ini diharap memberi perspektif baru kepada kalangan muda remaja untuk mencari contoh baru dalam memilih personaliti tepat kepada diri.


Ayah beliau, Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki (kelahiran Makkah tahun 1328H), seorang alim ulama terkenal dan ternama di kota Makkah. Disamping aktif dalam berdakwah baik di Masjidil Haram atau di kota-kota lainnya yang berdekatan dengan kota Makkah seperti Thoif, Jeddah dan lain-lain kawasan, Sayyid Alwi Al-Maliki adalah seorang alim ulama yang pertama kali memberikan ceramah di radio Saudi setelah solat Jumaat dengan judul “Hadith al-Jumah”. Begitu pula ayah beliau adalah seorang Qadhi yang selalu di panggil masyarakat Makkah jika ada perayaan pernikahan.

Selama menjalankan tugas da’wah, Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maiki selalu membawa kedua putranya Muhammad dan Abbas. Mereka berdua selalu mendampinginya kemana saja ia pergi dalam menyampaikan pengajian baik di Makkah atau di luar kota Makkah. Adapun yang meneruskan perjalanan dakwah setelah wafat beliau adalah Sayyid Muhammad bin Alwi Almaliki dan Sayyid Abbas selalu berurusan dengan kemaslahatan kehidupan ayahnya.

Sebagaimana adat para Sadah dan Asyraf ahli Makkah, Sayyid Alwi Al-Maliki selalu menggunakan pakaian yang berlainan dengan ulama yang berada di sekitarnya. Beliau selalu mengenakan jubbah, serban (imamah) dan burdah atau rida yang biasa digunakan dan dikenakan Asyraf Makkah.

Setelah wafat Sayyid Alwi Al-Maliki, anaknya Sayyid Muhammad tampil sebagai penerus usaha ayahnya. Dan sebelumnya ia selalu mendapatkan sedikit kesulitan juga kepayahan kerana ia merasa belum bersedia untuk menjadi pengganti ayahnya. Maka langkah pertama yang dilaksanakan adalah dengan melanjutkan pengajian dan ta’limnya terlebih dahulu.

Beliau berangkat ke Cairo dan Universiti al-Azhar Assyarif merupakan pilihanya dihatinya.. Disamping mengajar di Masjidil Haram dalam halaqah, beliau diangkat sebagai Dekan di Universiti King Abdul Aziz-Jeddah dan Univesitas Ummul Qura Makkah dengan dipertanggungjawabkan dalam pengajaran ilmu Hadith dan Usuluddin.

Cukup lama beliau menjalankan tugasnya sebagai Dekan di dua Universiti tersebut, sehingga satu masa beliau telah memutuskan untuk mengundurkan diri dan memilih mengajar di Masjidil Haram sambil menggarap untuk membuka majlis ta’lim dan pondok di rumah beliau.

Kasihnya Sayyid Muhammad ‘Alwi Al-Maliki kepada masyarakatnya, beliau telah membesarkan rumahnya bukan sahaja untuk anak muridnya, malah kepada seluruh masyarakat setempat. Rumahnya itu menampung 500 orang pelajar yang terletak di Hay al-Rashifah.

Dari rumahnya itulah menurut kata Baba Aziz yang merupakan pembentang kedua pada Wacana Pemikiran Sayyid Prof. Dr. Muhammad ibn Sayyid ‘Alawi ibn Sayyid ‘Abbas ibn Sayyid ‘Abdul ‘Aziz al-Maliki al-Hasani al-Makki al-Asy’ari asy-Syadzili. Sesekali Baba Aziz sebak menceritakan pengalamanya bersama As Sayyid Muhammad Al-Maliki. Kasihnya sayyid Muhammad Al-Maliki kepada anak-anak muridnya tidak dapat digambarkan. Sayyid Muhammad Al-Maliki melayani anak-anak muridnya bagaikan anak sendiri. Diminta beliau kepada anak-anak muridnya untuk memanggil beliau dengan panggilan”Abuya”. Dengan tujuan merapatkan hubungan antara beliau dan murid-murid yang dikasihinya. Di tangan beliau juga melalui izin ALLAH SWT, telah bertambah ulama-ulama serata alam. Dunia Eropah, Amerika Latin dan Asia berpergian anak-anak murid beliau menerus usaha dalam menyampaikan risalah Ahlul Haq. Murid-muridnya ramai yang menjadi marja’ (rujukan) di negara-negara mereka.

Salah seorang yang dekat dihati ummah di bahagian nusantara ini ialah Al-Fadhil Syeikh Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki dari Pesantren Maahad Az-Zein, Bogor, Jawa barat. Begitu gigih melebarkan sayap dakwah sehingga digelar Azharus Thani.

Begitu juga dengan lahirnya tokoh ulama seperti Syeikh Muhammad Fuad Kamaluddin Al-Maliki yang istiqamah meneruskan pengajian di Rembau, Negeri Sembilan. Seorang ulama muda yang begitu hampir dengan gurunya. Syeikh Muhammad Fuad sendiri di usia 34 tahun telah melahirkan ratusan kitab-kitab hasil terjemahan kepada ulama-ulama dan penulisan beliau sendiri.

Begitu juga dengan Syeikh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Maliki An-Nadwi, dikenali seorang yang tawadhu sifatnya. Berasal dari Banjarmasin, namun sentiasa penuh iltizam menaburkan jasanya kepada seluruh umat yang dahagakan ilmu. Beliau merupakan tenaga pengajar terkanan di Maahad Tarbiyyah Islamiah yang terletak di Derang, Pokok Sena, Kedah darul Aman.

Begitulah tidak sedikit sumbangan Sayyid Prof. Dr. Muhammad ibn Sayyid ‘Alawi. Seharusnya turut sama disambut oleh muslimin dalam mendekati keperibadian Sayyid Prof. Dr. Muhammad ibn Sayyid ‘Alawi hingga menyempurnai keperibadaian junjungan besar, Habibullah yakni Sayyidinna Muhammad Shollallahu Alaihi Wassalam.

Dengan izin ALLAH SWT, bercambahnya pendokong panji-panji Rasulullah Shollahu alaihi wassalam dari tangan sayyid Muhammad. Dalam usaha beliau juga tidak terlepas daripada ancaman pemuka-pemuka wahabbi. Diusir dan dituduh dengan pelbagai tuduhan sesat, namun beliau tetap tabah dan sabar dalam meneruskan usaha.

Sumbangan Sayyid Prof. Dr. Muhammad ibn Sayyid ‘Alawi yang dikisahkan oleh Baba Aziz dengan penuh sebak, ialah usaha beliau mendirikan rubat-rubat di seluruh pelusuk dunia. Segala biaya dibiyai oleh Syeikh Muhammad ‘Alwi Al-Maliki. Setiap pelajarnya yang tidak berkemampuan, lalu diberikanya wang biasiswa dan dihantar pulang “anak-anak” nya yang telah matang ilmu ke negara-negara kelahiran mereka untuk ditumpahkan bakti. Dilayani anak-anak muridnya bagaikan anak-anaknya sendiri.

Sayyid Prof. Dr. Muhammad ibn Sayyid ‘Alawi Al-Maliki Al-Hasani dikenali sebagai ulama rabbani yang berwasatiyyah dan tidak keras. Beliau dikenali sebagai seorang pendidik, pengajar yang selalu menerima hiwar dengan penuh hikmah dan mauizzah hassanah.. Setiap muslimin yang berdepan dengannya pasti merasa dihormati. Begitulah perilaku Sayyid Muhammad ‘Alwi Al-Maliki penuh tawadhhu dalam muamalatnya kepada ALLAH SWT dan sesama manusia.

Beliau adalah seorang terhormat, cerdas dan terpelajar, berani dan jujur serta adil dan cinta kasih terhadap sesama manusia. Itulah ajaran utama Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Beliau selalu menerima dan menghargai pendapat orang dan menghormati orang yang tidak sealiran dengannya atau tidak searah dengan thariqahnya.


Dalam kehidupannya, beliau sentiasa bersabar dengan provokasi-provokasi orang-orang yang tidak bersependapat baik dengan pemikirannya atau dengan alirannya. Semua yang berlawanan diterima dengan sabar dan usaha menjawab dengan hikmah dan menukilkan sesuatu masalah dengan kenyataan dan dalil-dalil yang jitu bukan dengan emosi dan pertikaian yang tidak bermutu dan berkesudahan.

Beliau amat arif, bahawa dengan pertikaian di kalangan ulama akan menyebabkan musuh bertepuk riang. Beliau begitu tawaddhu menerima penolakan secara jahat daripada kedudukannya di Universiti dan majlis Ta’lim beliau di Masjidil Haram.

Tulisan Beliau

Mafahim Yujibu an-Tusahhah (Kefahaman yang wajib diluruskan) adalah salah satu kitab karya Sayyid Muhammad) bersinar bagaikan kemilau mutiara. Kitab ini dianggap sangat tinggi nilainya kepada Sayyid Muhammad Al-Maliki. Begitulah ungkapan beliau dalam mengambarkan isi kandungan Kitab Mafahim Yujibu an-Tusahhah. Kitab ini telah selamat dirasmikan terbitannya ke dalam bahasa Melayu oleh Sohibus Samahah Dato’ Mufti Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Hj Wan Zahidi Wan Teh.

Sayyid Muhammad Al-Maliki adalah seorang manusia yang sangat gigih menentang ummah Salafi-Wahhabi senegaranya dan membuktikan kesalahan doktrin-doktrin mereka dengan menggunakan sumber-sumber dalil mereka sendiri.Keberanian intelektual yang ditunjukkan oleh Sayyid Muhammad, kitab-kitab karangan beliau telah dihalang dari diterbitkan kerana beliau telah dituduh sebagai penyebar ajaran sesat. Namun, dalam menghadapi semua tentangan tersebut, Sayyid Muhammad tidak sesekali mengatasinya dengan kekerasan dan melalui akal semata. Tetapi, dengan menyalurkan segala penentangan untuk memperkuatkan orang lain melalui ilmu tasawwuf dan ilmu pengetahuan.

Diceritakan, semasa akhir hayatnya berlaku kejadian aktiviti pengganas di Arab Saudi. Pada ketika itu, beliau telah mendapat undangan daripada ketua umum Masjidil Haram Syeikh Sholeh bin Abdurahman Al-Hushen. Jemputan tersebut sebagai memenuhi “Hiwar Fikri” di Makkah yang telah diadakan pada 5&9 Zulkaedah 1424h dengan tajuk “Al-qhuluw wal I’tidal Ruya Manhajiyyah Syamilah”. Ketika majlis tersebut, beliau telah diberi penghormatan untuk berkongsi mengenai pendapatnya mengenai thatarruf atau gerakan ekstremis agama. Melalui wacana dan perasmian kitab beliau “Alqhuluw Dairah Fil Irhab Wa Ifsad Almujtama”, pada majlis tersebut telah membuka ruang lebih luas kepada penduduk setempat dalam mengenali keperibadian Sayyid Muhammad.

Di samping tugas beliau sebagai da’i, pengajar, pembimbing, dekan, penceramah dan segala bentuk kegiatan yang bermanfaat bagi agama, beliau juga adalah seorang pujangga besar dan penulis unggul. Tidak kurang dari 100 buku yang telah dikarangnya, semuanya berlegar di seluruh dunia. Manakala terjemahan kitab-kitab beliau merangkumi bahasa dunia seperti bahasa Melayu, Indonesia, Perancis, Inggeris, Urdu dan lain-lain.

Pada tanggal 11 Oktober 1424, beliau mendapat kesempatan untuk memberikan ceramah di hadapan wakil raja Amir Abdullah bin Abdul Aziz yang isinya telah disentuh beliau dengan menggaris-bawahi akan usaha menyatukan suara ulama dan menjalin persatuan dan kesatuan da’wah.

Wafat

Beliau wafat meninggalkan 6 putra, Ahmad, Abdullah, Alwi, Ali, al- Hasan dan al-Husen dan beberapa puteri-puteri.

Beliau wafat hari Jumaat bersamaan 15 ramadhan 1425 dan dimakamkan di pemakaman Al-Ma’la disamping kuburan isteri Rasulullah SAW, Khadijah binti Khuailid ra.

Lautan manusia yang menghadiri penguburan beliau terdiri daripada jutaan umat Islam. Samada dari Makkah dan diluarnya serta dari seluruh pelusuk dunia.

Semuanya menyaksikan hari terakhir beliau sebelum disemayamkan, semua menyaksikan jenazah beliau setelah disembahyangkan di Masjidil Haram ba’da sholat isya.. Begitu pula selama tiga hari tiga malam rumahnya terbuka bagi ribuan orang yang ingin mengucapkan belasungkawa dan melakukan `aza’. Dan di hari terakhir `Aza, wakil Raja Saudi, Amir Abdullah bin Abdul Aziz dan Amir Sultan datang ke rumah beliau untuk memberikan sambutan belasungkawa dan mengucapkan selamat tinggal kepada pemimpin agama yang tidak akan dilupakan umat.

Semoga kita mampu meneladani beliau.

Semoga ruhnya Sayyid Muhammad Al-Maliki dilimpahi rahmat oleh ALLAH SWT Yang Maha Mulia… Amien.

Wallahu’alam

"وصلى اللّه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم"

Al-Haqir ila ALLAH AL-GHANIY:

Almukminun

http://almukminun.blogspot.com/

21 Syawal 1429H